Contact us

-Map -Find us
Find us
Home-Contact us-Find us


Texwinca Industrial Town, Ou Chong Guan Li Qu Ma Chong Zhen, Dongguan, Guangdong, China

Postal Code:523138

   Tel: (86) 769-8882 1738     Fax: (86) 769-8882 2084